IRANIAN NURSING & EMT HOME CENTER

NURSING & EMT PROBLEM & NURSING & EMT EDUCATION & NURSING & EMT TRAINING & iranian nursing chat room

مدیریت کیفیت در پرستاری

 
 
 

مدیریت سازمان با مشارکت تمامی کارکنان ،مشتریان ،تامین کنندگان ،برای بهبود مستمر کیفیت وجلب رضایت مشتری وبقاء خود موسسه .

قانون 1%

اگر بلافاصله پس از وقوع مشکل در سازمان آنرا دریافته ودر پی رفع ان بر اییم 1برابر هزینه دارد .

اگر وقوع مشکل پس از انتقال به مشتری داخلی مشخص شود 10برابر هزینه دارد .

 اگر وقوع مشکل پس از انتقال به مشتری خارجی مشخص شود 100برابر هزینه دارد .

بیانیه های کیفیت :

بیانیه نقش سازمان :اینکه 5تا 10سال اینده به کجا میرسیم

بیانیه ماموریت سازمان :یعنی اینکه مشتریان چه کسانی اند چه کاری راوچگونه انجام خواهیم داد .

بیانیه خط مشی سازمان :راهنمایی جهت همه افراد سازمان در راستای کالاها وخدمات مورد نیاز .

کلیدهای اصلی جهانی شدن:

توانمند سازی –انگیزش واموزش است .

 

nمقدمه

 ارزیابی مناسب یا کنترل نیازمند ارزیابی کلی برنامه های بخش پرستاری- مراقبتها – یا واحدهاست. یکی از اجزاء حیاتی در بین راه برنامه مدیریت کیفیت است. کلید اصلی در مدیریت کیفیت، ارتقاء مستمر است. با توجه به افزایش روز افزون بیماران و مراکز ارائه مراقبت نیاز به برنامه های بهبود کیفیت و به کارگیری استانداردها جهت برآوردن سازی نیازها و ارائه مراقبتها احساس می شود.

پیش فرض اولیه این است که پرستار باید در قبال ارائه مراقبت به   مدد جو پاسخگو باشد.

برنامه های تضمین کیفیت در بیمارستانها در دهه 1960 با بازرسی های پرستاری آغاز شد.

در ابتدا برنامه های تضمین کیفیت جهت اجراء استانداردهای پرستاری طراحی شد و شاخصهایی را برای ارزیابی استانداردها مشخص کرد.

برنامه های کنترل کیفیت ، تضمین کیفیت ، ارتقاء کیفیت با هم ادغام شده اند و باعث افزایش سرویس دهی خدمات و رضایت بهتر مشتریان می شود. برآورده سازی انتظارات از خدمات با توجه به نیاز مشتریان باعث ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان می شود. به عبارت دیگر اگر مشتریان احساس کنند که به نیاز آنها اهمیت داده شده و برآورده شده آنرا به عنوان کیفیت ارائه سرویس ربط می دهند. و بررسی رضایت مشتریان از خدمات در تمام برنامه های تضمین کیفیت امری حیاتی است.

 بهبود مداوم كيفيت

شيوه بهبود مداوم كيفيت در بر گيرنده تغيير شكل دادن برنامه هاي تضمين كيفيت قديمي به سيستمهاي جديدي كه منعكس كننده كوشش مداوم براي ارتقاﺀ كيفيت است, مي باشد.

   تضمين كيفيت

تضمين كيفيت با معاني زير تعريف شده است :

- طراحي يك محصول يا خدمت و كنترل كردن توليد آن بنحوي كه ارائه محصول يا خدمت با كيفيت تعيين شده , غير قابل اجتناب باشد.

- در مراقبت بهداشتي , فعاليتها و برنامه هايي كه تضمين يا اطمينان كيفيت مراقبت از بيمار را در بر دارند  .(  18)

 تعريف کیفیت مراقبت : تعريف كلاسيك كيفيت مراقبت طبق نظر دونابدين عبارت است از :آن نوع از مراقبت كه انتظار مي رود ميزان بهبودي جامع بيمار را , پس از در نظر گرفتن توازن بين اهداف پيش بيني شده وهزينه هاي فرايند مراقبت از همه جهات به حد اكثر برساند.

شاخصهاي كيفيت مراقبت پرستاري معرفي شده توسط انجمن پرستاري امريكا در سال 1996 شامل موارد زير مي باشد

1-عفونتهاي بيمارستاني

2-ميزان آسيب به بيماران

3-رضايت بيماران از مراقبت پرستاري

4-رضايت بيماران از درمان درد

5-رضايت بيماران از اطلاعات آموزشي

6-رضايت بيماران از مراقبت كلي درماني

7-حفظ انسجام پوست

8- رضايتمندي پرسنل پرستاري

9- تركيب پرستاران فارغ التحصيل, بهياران وكمك پرستاران در مراقبت از بيماران

10-كل ساعات مراقبت پرستاري انجام شده براي هر بيمار در هر روز

JCAHO: (joint commission on  acceleration on health care organization )

      بیان میکند که فرایندهای ارتقائ کیفیت باید چرخه ای ومستمرباشند

   اجزاء برنامه مدیریت کیفیت:

1- نوشتن شفاف اهداف، مقاصد، فلسفه و ارزشها

2- استانداردها یا شاخصه ها جهت بررسی واندازه گیری کیفیت مراقبت.

3- سیاستها و پروسیجرها جهت استفاده از استانداردها برای جمع آوری Data . این سیاستها ساختار سازمانی برای برنامه ها را مشخص می کند.

4- تجزیه و تحلیل و گزارش اطلاعات جمع آوری شده .

5- استفاده از نتایج جهت اولویت بندی و اصلاح مسائل و مشکلات

6- پایش اجراء اعمال کلینیکی و مدیریتی ودادن باز خورد مناسب جهت حل مسائل           

 7- ارزیابی سیستم مدیریت کیفیت.

توضیح هدف، فلسفه و مقاصد: در شروع برنامه ریزی برای برنامه مدیریت کیفیت شامل توسعه وتکامل هدفها، فلسفه و منظور هاست.

فلسفه و هدف برنامه دست در دست هم داده وهمراه با اهداف و ارزشهای سازمان جهت بهبود مستمر در ارائه سرویس دهی درهم ادغام میشوند

JACHO راهنمای خاصی جهت بررسی و بهبود کیفیت مراقبت طراحی کرده است. در مجموع تئوری های بهبود کیفیت برای سازمانهای ارائه مراقبت جهت تصور بهتر برنامه های مدیریت کیفیت توصیه می شوند.

تئوری های بهبود کیفیت شامل تئوری دمینگ ، Senage ,Juan ,Crosby است. یک سازمان فقط به یک تئوری نیازمند نیست وممکن است از مفاهیم متعددی استفاده کند.

هر برنامه مدیریت کیفیت نیازمند اهداف مشخص خود شده و هر مطالعه نیازمند به هدف است.

nاستانداردهای اندازه گیری کیفیت مراقبت

استانداردها نتایج مراقبتهای پرستاری ، فعالیتهای پرستاری و منابع مورد نیاز را مشخص می کند. نتایج و برآیندها می تواند مثبت و منفی باشد. استانداردها می تواند در جهت ساختار، فرآیند و نتایج باشد و راهنمایی جهت بررسی عملکرد سیستم، پرسنل و مراقبت از  مددجو است.

سازمانها باید برنامه ای نوشته شده برای بررسی و بهبود کیفیت داشته باشند که اهداف خود، سازمان و هدف نهایی ومکانیزمها را ارزیابی کند.

این فعالیتها شامل: کیفیت مراقبت، اقدامات پرستاری، پروسیجرهای درمانی، دارودادن، کنترل عفونت ومدیریت ریسک است. سازمانهایی وجود داشته  که برنامه های کیفیت مراقبت را اجراء کنند اطلاعات را بدست آورده ، تجزیه و تحلیل کرده و به مشتریان کارکنان ودولت عرضه می کنند.

استانداردها شامل انجام اقدامات و روشها به شکل استاندارد به مشتریان است. اهداف شامل ارتقاء بخشیدن به وضعیت سلامتی مددجویان، کاهش تماسهای  غیر لازم بیماران با مراکز بهداشتی درمانی و برآوردن کردن نیاز مددجویان است.

nسیاستها و پروسیژها

Solts,Batalden اصول راهنما جهت تشخیص پیش فرضهای سازمان دربارة مسئولیتها و کارهای مورد علاقة مدیران جهت ایجاد محیط مستعد کاری را شرح داده است.

نکته :لازم است که رهبر اهداف سازمان را با افراد در جریان بگذارد تا همه با هم در رسیدن بهتر سازمان به اهداف مشارکت کنند.

سیاستها و پروسیژرها ساختار سازمان راجهت برنامة مدیریت کیفیت تعیین می  کند و ابزار گرد آوری اطلاعات را شرح می دهد.

McCormick نتایج قابل انتظار در مورد کیفیت مراقبت بر اساس تحقیقات را شامل

1-بررسی هنگام بستری در طول 48-24 ساعت اول

2- اجراء صحیح دستورات پزشک

3- ترخیص در فضای ایمن از لحاظ فیزیکی، احساسی و از نظر سلامت روان

4- ترخیص با علائم حیاتی ثابت

5- نداشتن آزمایش غیر طبیعی ( که بدون درمان باشد).

6- هیدراتاسیون طبیعی بدن

7- راه رفتن در خانه بدون خطر افتادن مددجو

8- عدم تداخل داروئی

9- راحتی بیمار تا حد امکان

10- عدم وجود زخمهای مخاطی یا زخم های بستر

11- بیمار قادر به حمام کردن، توالت رفتن ، لباس پوشیدن و غذا خوردن بدون کمک بقیه باشد.

12- عدم وجود عفونتهای بیمارستانی

13- عدم وجود ترشحات خونابه ای یا خونی از محل زخمها.

14- بیمار مراقبت از خود در منزل را یاد بگیرد واز مراقبتهای پرستاری ارائه شده راضی باشد.

nساختار سازمانی

ساختار سازمانی یک برنامة تضمین کیفیت بوسیله سیاستهای سازمانی هر بخش و پرسنل آن مشخص می شود. اگر سازمان به اندازه کافی بزرگ باشد دارای بخشی تحت عنوان مدیریت کیفیت خواهد بود. به عبارت دیگر شخصی تمام وقت یا پاره وقت مسئول این قسمت است. برنامه های مدیریت کیفیت به منظور برآورده سازی نیازهای سازمانی رسیدن به اهداف سازمان طراحی شده اند.

برنامه باید طرح و نقشه ای سازمان یافته و عملی باشد که عموماً در سیاستها ظهور می یابند . کمیتة تضمین کیفیت اغلب در سطح بخش پرستاری و سازمان عمل می کند. هر سطح باید تمثالی از بیماران داشته باشد زیرا بیشترین تاکید سیستم بر مراقبت از بیماران است.

کمیته ها بوسیله اهدافی مشخص می شوند که براساس اهداف، عضویت و فعالیتها به قصد حمایت از برنامه های بهبود کیفیت است. پرستاران عموماً جهت کار در کیمته تضمین کیفیت وقت کافی دارند.

nابزارها برای جمع آوری اطلاعات

ابزارها برای جمع اوری اطلا عات میتواند به شکل

پرسشنامه ،scale   ها مصاحبه باشد .

نکته مهم در استفاده ازاین ابزار این است که این ابزار باید

روایی وپایایی داشته باشند .

 

استاندارد JACHO : پروسیژوهای مناسب جهت هر بیمار را بر اساس. تاریخچه – وضعیت فیزیکی ، اطلاعات تشخیصی و مضرات و منافع پروسیژر می داند.

قضاوتهای پرستاری باید پروسیژرهای استاندارد و استانداردهایی را که جهت برنامه های بررسی جامع کیفیت لازم است را اندازه گیری کند.

ابزارهای استاندارد گوناگونی در دسترس است.

nبازرسی های پرستاری

شکل اساسی جمع آوری اطلاعات کیفی از طریق بازرسی پرستاری است. ممیزی یک نوع بررسی است. سه نوع بازرسی در پرستاری وجود دارد که شامل بازرسی در ساختار – بازرسی در فرآیند و بازرسی در برآیندها  و پیامدهاست.

nبازرسی های ساختاری

به بررسی مکانی می پردازد که مراقبت درآن انجام می گیرد. که شامل، تجهیزات – مراقبت دهندگان – سازمان ، سیاستها، پروسیژرها وثبت اسناد پزشکی است.

یک چک لیست که این مورد را چک کند استانداردها را می تواند بررسی کند. ساختار می تواند شامل مفاهیمی شامل دانش پرسنل- مهارتها در مجموع پروشیررها و سیاستها برای کارپرستار- مفاهیمی  که به طور خاص با مراقبت پرستاری در ارتباط است در بازرسی ساختاری سنجیده می شود.

nبازرسی های فرآیندی

شاخصهایی را برای اندازه گیری مراقبت پرستاری مشخص می کند که آیا استانداردهای پرستاری اجرا می شوند یا خیر.

معمولاً وظیفه محورند. در ابتدا توسط « ماریا فانوف» استفاده شد. (1946) . و بر اساس 7 وظیفه اساسی پرستاران بناشده است. که عطف به گذشته می کنند. بعد از تکمیل کار درمان و ترخیص بیمار جهت بررسی کار پرستار به کار گرفته می شود شامل 7 مورد زیر است.

1- بکارگیری واجراء دستورات قانونی پزشک

2- مشاهدة دقیق علائم و واکنشها

3- نظارت بر مدددجو     4- نظارت بر افرادیکه در پروشه درمان مشارکت می کنند. 5- گزارش دهی و ثبت

6- بکارگیری و اجراء پروسیژرهای پرستاری و تکنیکها.

7- ارتقاء سلامت جسمی و روانی بیمار

در این مدل سیستم نمرده دهی لیکرت استفاده می شود.

Qual Pac's مقیاس اندازه گیری کیفیت مراقبت دیگری است که از نوع ساختاری است و کیفیت مراقبت پرستاری را بررسی می کند 6 جزء چرخه مراقبت را بررسی می کند و شامل 1-فردی- روانی – اجتماعی

2- روانی، اجتماعی   3- فیزیکی -   4- عمومی   5- ارتباط

6- کار حرفه ای

در این ممیزی پرستار بوسیله مشاهده مستقیم ارزیابی می شود. ( در تعاملات پرستار- بیمار) . 15% از پرستاران جهت بازرسی کافی هستند.

مدل  توسط فردی بنام سالتد ارتقاء یافته. در مدل سالتد پرستاران را در 5 رده از بهترین به ضعیف ترین طبقه بندی کرده است. این مدل دارای 84 سوال است.

nبارزسی  براساس نتایج (برآیند)

می تواند شامل بررسی گذشته یا حال باشد. این روش عملکرد پرستار را بر اساس وضعیت بیمار می سنجند مرکز بین المللی سلامت این ممیزی را براساس تئوری اورم شامل که احتیاجات self care در 9 زمینه می راند . 1- هوا    2- دریافت آب و مایعات 3- غذا  4- دفع   5- استراحت، فعالیت، خواب   6- تعامل اجتماعی وکار موثر  7- محافظت در برابر تهدیدها  8- سلامتی    9- انحراف از سلامتی

بازرسی نتیجه ای برای موارد خاص است آنها می توانند مراقبتهای پرستاری در گروههای خاص مثل مددجویان مبتلا به ایذر- افراد صفر به مغزی شده و افراد با مراقبتهای طولانی مرگ را مورد ارزیابی قرار دهند.

«ایوان» و «راف» در مطالعه بر صدمه دیدگان مغزی سه متغیر را مطرح نموده اند .  1- بررسی وضعیت سکونت

2- فعالیت موثر و مفید  3- Living assistance

مورد سوم : میزان زمانیکه در 24 ساعت نیاز به کمک از طرف دیگران دارد.

nتکنیکهای آماری

شامل Mode-Median-Mean است. و همچنین از انحراف معیار چارکها و صدکها استفاده می شود.

تجزیة اطلاعات: می تواند به دو نوع تقسیم شود. ا- ابزار تصمیم گیری
2- چارتهای رابطه ای

ابزارهای تصمیم شامل استفاده از روشهای بارش افکار و

 voting Multi است که تیمها یا گروهها را درگیر اظهار عقیده می کند که سپس روشهای موثرتر اتخاذ می شود.

از انواع Relation charts  می توان دیاگرام پارتو- چارت کنترل- ران چارت- نمودار استخوان ماهی را نام برد.

شکل زیر نقشه چارچوبی جهت مدیریت کیفیت سیستم بهداشتی است که توسط باتالدان واستولند تدوین شده است.

nتیم های بهبود کیفیت

یکی از راههای اجراء برنامه بهبود کیفیت اجراء آن از طریق تیم بهبود کیفیت یا مشاوره با آنهاست.

تیم دارای رهبر ، اعضاء و تسهیلات و امکانات است . تیم از مدیر برای توسعه و کاربری برنامة بهبود کیفیت حمایت می کند.

nمدلهای تریاد

برخی از مدلهای مدیریت کیفیت پرستاری تریاد ساختار، فرآیند و نتایج را به کار می گیرند. روشهای بررسی جهت بررسی وضعیت بیمار در 5 حیطه بررسی می کند.

1- حقوق بیمار  2- مراحل تکاملی مددجو    3- گروههای اجتماعی  4- نیازهای مربوط امور به درمان   5- تشخیصهای پزشکی

nتشخیص مسئله یا مشکل

تجزیه و گزارش دهی اطلاعات به دست آمده از طریق ارزیابی منجر به تشخیص مشکل خواهد شد. مدارک یا براساس بررسی از طریق بیمار و پرسنل پرستاری به دقت می آمد یا از طریق چارتهای خانواده و بیمار . بیمار و خانوادة فعال جهت همکاری لازمند. پرستاران موارد انحراف از الگوهای نرمال را بررسی می کنند. آنها همچنین کمبودهایی که مربوط به بخشهایی که بر کارپرستاران موثر است را نیز مشخص می کنند.

وقتی approach سیستم انجام شد تشخیص مشکل کاری تیمی است و مددجو و خانواده بازیگران اصلی این تیم هستند.

nحل مسئله

وقتی مسئله مشخص شد راهکارها براساس اولویتها حل مسئله مشخص می شود.

مسائل اصلی و حیاتی در اولوتیند و طرحها بسیار زود آماده و جهت حل مسئله اجرا می شود. مسائلی که در ارتباط با امنیت و توانبخشی مددجو باشد در اولویت است.

مسائل دیگر در تعیین اولویت شامل: شدت مسئله – تداوم – سود – هزینه اثربخشی و .... است.

معمولاً توجهات در ابتدا معطوف به وضعیت بیمار است.

راه حلها واقدامات صحیح جهت حل مسئله به واحدها بخش ها و دپارتمان پرستاری ابلاغ می شود.

نکته : ما نیازمند حل مسئله ایم نه تنها بررسی آن

nپایش و دادن باز خورد

فرآیند مدیریت کیفیت چرخه ای است مستمر و نیاز به پایش و فیدیک دارد که آیا مسائل حل شده اند یا خیر باز هم مشکل وجود دارد.

Follow-up هزینه بر و سخت است. وسعت مسئله مشخص می کند که چطور باید پوشش داده شود. فرآیند چرخه ای جهت فراهم آوردن استانداردها ادامه می یابد. اندازه گیری ها را طبق استاندارد انجام می دهد. مراقبت را بر اساس ابزار مناسب انجام می دهد و توصیه های لازم را جهت بهبود و کیفیت می کند.

nارزیابی سیستم

اگر چه پرستاران از حق خود جهت تشخیص و تنظیم برنامة کیفیت مراقبت دفاع می کنند ولی اغلب فعالیتهای تضمین کیفیت را دنبال نمی کنند.

مطالعه ای که روی مدیران پرستاری، پرستاران بالینی در 10 بیمارستان در آمریکا بر گذارند نشان داد که اگر چه برنامه های تضمین کیفیت همة سطوح پرستاری را در گیر می کند ولی بخشی از کارهای روزانه آنها نیست.

کمتر از 50% شرکت کنندگان خواهان همکاری در این فعالیتها بودند.

مدلهای گوناگونی جهت ارزیابی برنامه کیفیت وجود دارد که یکی از آنها Focus-PDCA می باشد.

nپروسه هایی که در مدیریت کیفیت دخیلند

پرستارانیکه می خواهند حوزة کاری خود را کنترل کنند معتقدند که برنامة مدیریت کیفیت جهت جوابگوئی بسیار مناسب است.

درگیری پرستاران بالینی: پرستاران بالینی می تواند جهت بهتر شدن نگرش درباره برنامه مدیریت کیفیت آموزش ببینند. مدیران پرستاری باید یاد بگیرند که چرا پرستاران این برنامه ها را نامطلوب می دانند. دیدگاه منفی پرستاران ممکن است ناشی از این باشد که این فرآیند بیهوده است وتغییری که در کار ما ایجاد نمی کند یا اینکه چرا پزشکان را شامل نمی شود. تغییر نگرش افراد نسبت به این برنامه می تواند توسط استراتژیهای زیر انجام گیرد.

1- مشخص کردن حیطه های مورد نظر پرستاران بالینی جهت بهبود کیفیت آن.

2- درگیر کردن پرستاران و دادن وقت آزاد به آنان جهت کار در کمیته بهبود کیفیت.

3- دادن پاداش در ازاء اجراء برنا مه بهبود کیفیت مثل پاداشهای مادی- دادن مرخصی- ایجاد فرصت آموزشی و ...

4- هد فگذاری برنامه بهبود کیفیت براساس نتایج مراقبت از بیمار که جهت پرستاران اساسی و حیاتی است.

5- درگیر کردن پرستاران در مدیریت از طریق بکارگیری تکنیکهای چون

چرخه ها ی کیفیت ، برنامه های آموزشی کیفیتی کارمندان ، مشارکت در تصمیم گیری.

nمنابع

برنامه های مدیریت کیفیت باید منابع کافی  و در دسترسی جهت استفاده داشته باشد.

منابع شامل: پرسنل – تجهیزات و امکانات، سیاستها ، تدارکات و پروسیژهاست.

پرستاران باید مناطقی را که باید ارزیابی کنند انتخاب کنند. آنها باید براساس استانداردها اندازه گیری را انجام دهند به جای ارزیابی کورکورانه

nبهره وری

بهره وری با نسبت   هزینه به اثربخشی  مشخص می شود. استانداردهای مناسب باید از لحاظ هزینه هم برای ارائه دهنده و هم برای مشتری مقرون به صرفه باشد.

کامپیوتر وسیله ای مناسب جهت توسعه برنامه تضمین کیفیت است.

مدیران پرستارای باید از کامپیوتر استفاده کرد و نحوه کار را به سایر پرستاران نیز  آموزش دهند.

استانداردها باید به روز شده و در دسترس بخشها قرار داده و مورد استفاده قرار گیرد. چارتها از ابزارهای بسیار مناسب جهت بررسی و ارزیابی برنامه تضمین کیفیت پرستاری است.

استفاده از ابزار MDS که مجموعه ای از اطلاعات پایه ( جسمی – اجتماعی  و عوامل روانی ) است جهت بررسی ، تجزیه و برنامه ریزی مراقبتها برای پرستاران لازم است.

nبرخی عوامل موثر در بهره وری شامل

1- بررسی تأثیر اقدامات پرستاری بر سلامت بیماران آیا نتایج بدست آمده طبق استانداردها است یا خیر

2- برنامه ها به اندازه کافی جهت کاربر بالین بیمار عملی باشند.

3- نمونه ها تصادفی انتخاب شوند

4- پرستارانیکه عضو کمیته بهبود کیفیت می شوند ماهر باشند.

5- کاهش مدت بستری بیماران

6- پرستاران عضو کمیته از لحاظ اخلاقی یا کاری به گروهها یا سازمانهای دیگر وابسته نباشند.

7- داشتن طرح و ایده جهت آینده برنامه داشتن جهت مدیریت آینده ، تغییرات در فرهنگ و سازمانهای پرستاری، توسعه و بهبود مهارتها.

8- هر پرستار برای ارتقاء مراقبت در قبال خود پاسخگو باشد.

nرضایت مشتری)بیمار)

مراجعه کنندگان در تمام جنبه های برنامه مدیریت کیفیت از جمله طرح ترخیص درگیر خواهند بود. آنها می دانند چه می خواهند و کیفیت را همراه با هزینه پایین می خواهند.

رضایت مراجعه کنندگان در تحقیقات ناشی از مراقبت holistic ، تعاملات پرستار- بیمار و ارتباط موثر بوده است.

nآموزش و ارتباط

آموزش و ارتباط از اجزاء اصلی برنامه مدیریت کیفیت است.

آموزش (Training) شامل مهارتهای بین فردی – حل استرس – حل تعارض است. یادگیری حرفه ای با فرآیندی پویاست.

مدیران پرستاری که نقشهای آموزشی دارند ابتدا با به کاربردن اصول آموزشی به خود آگاهی رسیده . پس آموزش بیماران همراه با تیمهای approach انجام می گیرد.

nتحقیق و مدیریت کیفیت

برنامه های تضمین کیفیت پرستاری می تواند همراه با تحقیق باشد. که می تواند منجر به بهبود مراقبت از بیماران شود. تحقیق می تواند توسط مدیران پرستاری انجام شود تا باعث ارتقاء دانش و جایگاه پرستار می گرد.

تحقیق می تواند در مواردی چون staffing – مدیریت هزینه و .... باشد. استفاده از نتایج تحقیقات نیز ما را از دوباره کاری بر حذر داشته و باعث نتایج بهتر در ارائه مراقبت می شود.

nطرح ترخیص

نیاز به این برنامه در 1944 حس شد. مدیر پرستاری باید بر طرح ترخیص نظارت کند و عملکرد پرستاران را ارزیابی کند. طرح ترخیص باید براساس نیازهای بیمار باشد شامل اصلاحات در مورد دارو- تغذیه- فعالیتها و .... است.

طرح ترخیص مناسب باعث ادامه درمان موثر در منزل و کاهش عود بیماری می شود.

با تشکر

خسته نباشید

nمنابع

1-Nursing leadership and management Beverly Blain Wright CPHQ

2- لامعي, ابوالفتح(1379). خود آموز ارتقاي كيفيت, انتشارات موسسه فرهنگي انتشاراتي شاهد ايثارگران اروميه چاپ سوم

3-استبينگ, ليونل(1378). تضمين كيفيت راهي براي افزايش كار آيي و قابليت رقابت, ترجمه احمد جواهريان, تهران نشر مركز, چاپ اول.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ساعت ۱۹:۳ بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  |