IRANIAN NURSING & EMT HOME CENTER

NURSING & EMT PROBLEM & NURSING & EMT EDUCATION & NURSING & EMT TRAINING & iranian nursing chat room

استانداردها : "پرستاری و مدیریت"

 

 

استاندارد های مورد قبول برای ارزشیابی کیفیت مراقبت های بهداشتی ، درمانی سه نوع هستند : ساختاری ، فرایندی ، و بازده ای یا برایندی

استاندارد ساختاری : شامل الگویی است که خدمات پشتیبانی ارئه مراقبت های پرستاری مثل افراد ، پول ، تجهیزات و ساختمان را فراهم می آورد و اثر بخشی و کار آیی آنها انداره گیری می شود .

استاندارد فرایندی : این نوع استاندارد ها رفتار پرستاران را در یک حد مطلوب اجرائی ( عملکرد ) توصیف می کنند . مثلا چه چیز باید انجام شود ، چطور آنها را انجام دهند و به چه روشی انجام شوند . این نوع استانداردها کیفیت مراقبت پرستاری ارائه شده توسط پرستاران را در سطوح مختلف صلاحیت توصیف می دارند .

و استانداردهای بازه ای : این نوع استاندارد ها مقاصد کارهای پرستاران را توصیف می کنند به عبارت دیگر نتیجه مراقبت های توسط پرستاران را در هنگام ترخیص بیمار مورد ارزیابی قرار می گیرد . البته از استاندارد های باز دهی یا حاصل کار سایر حرفه ها نیز استفاده مینمایند .

استاندارد فعالیت های پرستاری

قوانین دو لبه دارند ، هم رفتار کسانی را که قانون شامل حال انان می شود محدود می نماید و همچنین رفتار افرادی را که قانون را به کار می برند !

امروزه تعیین استاندارد برای عماکرد ها و مراقبت های پرستاری  سایر ابعاد در سازمانها بخوصوص در سازمانهای بهداشتی درمانی الزامی است زیرا با پیشرفت و توسعه علوم و تکنولوژی نداشتن مقیاس و معیار برای انجام کارها و برنامه ریزی ، سازماندهی و تأمین نیروی انسانی مشکلات بسیاری را پدید می آورد . به طور مثال اگر برای تعداد پرستار نسبت به بیمار یا تعداد تخت نسبت به جمعیت یا تعداد پزشک نسبت به پرستاران استانداردی در دسترس نباشد ، برنامه ریزی ، سازماندهی ، تأمین پرسنل ، بودجه بندی و ارزشیابی و کنترل و سایر فعالیت ها میسر نخواهند بود . زیرا مدیران ومسئولان در طی روز بایستی مرتباً در زمینه های مختلف تصمیم گیری کنند . و مسلماً هیچ مدیری دارای توان و دانش لازم برای تصمیم گیری در مورد کلیه ابعاد کاری را ندارد و قطعاً باید برای اتخاذ تصمیمات صحیح به منابعی روی آورد به طور مثال اگر مربی بخواهد نحوه دست شستن دانشجو را در اطاق عمل ارزیابی کند اگر استانداردی نباشد با مشکلات بسیاری روبرو می شود مانند تعیین مدت شستن دست ، وضع ناخن ، نوع برس و صابون و درجه حرارت آب . در حالی که استاندارد تدوین شده توسط انجمن پرستاران آمریکا شسنت دست برای کمک به اعمال جراحی دقیقاً گام به گام مشخص شده ، یا سر پرستار اتاق عمل اگر شخصاً بخواهد شایستگی پرستاران اطاق عمل را در مراقبت های قبل از عمل ارزشیابی نماید ، اگر مقیاسی در دسترس نداشته باشد علاوه بر اینکه ممکن است نکات مهم را فراموش نماید ، امکان دارد بار علمی کافی برای در نظر گرفتن کلیه موارد نداشته باشد

مقیاس ارزشیابی شایستگی پرستاران در برسی مراقبت های فبل از عمل ذیلاً ذکر می گردد :

1- ممیزی و مشخص کردن روشهای جراحی .

   2- برسی وضعیت پوست بیمار.

3 – مشخص کردن میزان تحرک اندامهای بدن.

4 – گزارش انحرافات و دگرگونی های تشخیص داده شده.

5 – اندازه گیری علائم حیاتی.

6- مشاهده نا هنجاری ها ، ضایعات و آسیب های جراحی های قبلی .

7 – مشخص کردن  وجود پروتز های داخلی و خارجی در بدن بیمار .

8 – مشاهده اختلال در حواس پنجگانه بیمار.  

9 – برسی وضع قلب وعروق .

10 – برسی وضع اندامهای تنفسی .

11 – برسی وضع کلیه ها .

12 – مشاهده وضع تغذیه .

13 – برسی حساسیت و آلرژی .

14 – غربالگری برای مشخص کردن صرف مواد مخدر و غیره .

15 – گزارش اطلاعات جمع آوری شده برای تدوین برنامه ترخیص .

 16 _ ثبت و ضبط و گزارش وضع فیزیولوژیکی .

با توجه به موارد مندرج برای تعیین شایستگی پرستار در یک بعد بسیار کوچک ملاحضه می شود که وجود استاندارد های مختلف تا چه حد می تواند  سبب پیشرفت کارها و پیشگیری از نارسایی در مراقبت ، برنامه ریزی یا هر فعالیت دیگر باشد . نظر به اینکه از استانداردها به عنوان هدف  و معیار برای ارزش یابی عملکرد ایمنی بیمار و پرستار ، صرفه جویی در وقت ، بودجه و تسهیل در تصمیم گیری می توان استفاده کرد و متاسفانه باستثنای موارد بسیار جزئی هنوز در کشور خودمان استانداردهای لازم و مطلوب برای کلیه ابعاد کار پرستاران تدوین نگردیده است و این امر سبب اختلال در اکثر کارها شده است .

 در سالهای اخیر دفتر پرستاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی استانداردهایی در مورد ترکیب و تعداد پرسنل پرستاری تدوین کرده است که امید می رود با سعی و جدیت همکاران این نهال به بار نشیند زیرا بدون وجود استانداردهای مطلوب مشکلات مراقبت ، برنامه ریزی ، کنترل و سایر عناصر مدیریت به نتیجه نخواهد رسید برخی از استاندارد های تدوین شده که استاندارد مراقبت نمی باشند ولی چون توسط کارشناس پرستاری مامائی تهیه شده جهت اطلاع از گامهای ابتدایی در تدوین استاندارد ها ذیلاً درج می گردد . تعداد و ترکیب کارکنان پرستاری در بخش زایمان

پرستار                                     20 %

ماما                                         40 %

بهیار                                        30 %

کمک بهیار                                10 %

- تعداد نیروی انسانی در پرستاری برای هر 100 تخت در بیمارستانها و کلینیک های بهداشتی

پرستار                                    50 نفر

بهیار                                       35 نفر

کمک بهیار                               15 نفر

گر چه برخی از کار شناسان پرستاری معتقدند که استاندارد مانع تفکر و خلاقیت پرستاران می شود و قدرت تصمیم گیری آنان را کاهش می دهد ولی این طرز فکر معقول و واقع بینانه نیست زیرا میزان تحصیلات پرستاران متفاوت بوده و همچنین پرستاران شاغل که مسئولیت مراقبت از بیماران را به عهده دارند در سطوح مختلفی قرار دارند که از آموزش 2-6 ماهه ضمن خدمت شروع و تا درجه دکترا ادامه دارد . لذا از چنین گروهی نمیتوان انتظار داشت که در کلیه موارد پرستاری اعم از مدیریت و خدمات بالینی شخصاً تصمیم گیری کرده و اقدام نماید . لذا بهتر است از استاندارد های ملی و بین المللی و منطقه ای استفاده شود . زیرا علاوه بر اینکه استاندارد های مذکور دقیق و علمی می باشند استفاده از آنها نیز مقرون به صرفه است . برای هیچ کشوری میسر نیست که به تعداد مورد نیاز متخصص گرد آورده و استاندارد خصوصی برای دیسیپلین مورد نظر مثلا پرستاری تدوین نماید . به هر حال باید پرستاران ایران نیز سعی کنند به استاندارد هایی که در بهبود کیفیت مراقبت ها موثر است اولویت داده و از پرستاران جوانی که امروزه در سطوح مختلف علمی در کشور وجود دارند کمیته ای تشکیل و هسته اولیه کار را بنیان گذاری نمایند . و نباید هم نا امید بود زیرا تا سال 1950 انجمن پرستاران ازدستورات فلورانس نایتینگل به عنوان راهنما استفاده می نمودند و در سال 1950انجمن پرستاران آمریکا    دستورات اخلاقی پرستاران را تدوین نموده و استانداره های عمومی در سال  1973 توسط انجمن یاد شده تنظیم شد و به تدریج امروزه استاندارد تقریباً برای کلیه ابعاد مراقبت های پرستاری تدوین شده است .

استاندارد مراقبت های پرستاری حداقل مقیاس شایستگی پرستاران را در موقع کار تعیین کرد تا بتوان به وسیله آن کیفیت مراقبت ها را سنجید .

استاندارد فعالیت های پرستاری عبارتست از سطح عملکردی که توسط موسسه مطلوب شناخته شده و آنان را با اهداف مورد نظر برای درمان گروه خاصی از بیماران می رساند . لذا می توان نتیجه گرفت که استاندارد ها ممکن است متفاوت باشند به طور مثال استاندارد های یک بیمارستان آموزشی قطعاً مشابه استاندارد های رایج در شهرستانهای دور افتاده و غیر آموزشی نخواهد بود.     

 

 

تعاریف :

می توان استاندارها را به شرح زیر تعریف کرد .

استانداردعبارتست از از توصیف وضع و سطح مطلوبی از عملکرد که بر مبنی آن می توان کیفیت ساختار ، فر آیند و حاصل کار را مورد داوری قرار داد .پس استاندارد فعالیت های پرستاری عبارت خواهد بود از توصیف کیفیت مطلوب مورد نظر که بوسیله آن بتوان مراقبتهای پرستاری ارائه شده به بیماری یا گروهی از بیماران را ارزشیابی کرد .

برای روشن شدن مطلب برخی از واژه ها را باید تعریف کرد تا بتوان رابطه استاندارد های پرستاری را با سایر تدابیرمانند برنامه ریزی و کنترل مورد برسی قرار داد .

هدف : عبارتست از بیان منظور خاص و قصد و تمایل برای رسیدن به مقصدی که مجاهدت های فرد برای دست یابی به آن به حرکت در می آیید . شاخص : عبارتست از شرح متغیراهائی که بیانگر کیفیت در رابطه با مراقبت از بیمار باشد .

الگو یا مدل : عبارتست از مشابه سازی بمنظور تهیه نمونه که نمی توان اصل آن را  مستقیماً ملاحظه کرد ولی درک عمیق آن ضروری است .

هنجار : عبارتست از سطح جاری عملکرد با شاخص خاصی که از نتیجه برسی جمعیت مورد نظر بدست می آید .

مسئله پرستاری : موقعیت پیچیده و دشواری که پرستار حین مراقبت از بیمار در رابطه با رسیدن به مقاصد پرستاری با آن روبرو می شود .

اطمینان از کیفیت : عبارتست از فرایندی که طی آن استاندارد ها ی مطلوب فعالیت های پرستاری و برنامه ریزی و تأمین مراقبت ، تدوین و مراقبتی عرضه می شود که که در حد استاندارد های تدوین شده می باشد .

دستورات پرستاری : عبارتست از اقدامات مشخص شده بصورت دستور از طرف یک پرستار برای پرستاران دیگر .

حسابرسی در پرستاری : عبارتست از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته ها که مربوط به فرآیند پرستاری یا وضع بیمار به منظور ارزشیابی اثر بخشی و مفید بودن مراقبت های پرستاری بکار گرفته می شود .

استاندارد ها هم چنین به سایر موارد مانند برنامه ریزی و کنترل مربوط می شوند که ذیلا ذکر میگردد : استاندارد الگویی است برای عملکرد که بوسیله ارتباط شاخص ها به هنجار ها بوجود آمده و جهت داوری در مورد کیفیت اهداف پرستاری ، دستورات و روشها مورد استفاده قرار می گیرد که طی آن حاصل مراقبت از بیمار از استاندارد مراقبت های پرستاری به منظور مشخص کردن کفایت تدابیر پرستاری جهت رفع مسائل پرستاری اندازه گیری می شود .

مقاصد استاندارد مراقبت های پرستاری : استاندارد مراقبت های پرستاری برای دست یابی به مقاصد زیر تدوین می گردد :

الف ) بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری .

ب ) کاهش هزینه های مراقبتهای پرستاری .

پ ) داشتن دلیل جهت اثبات بی مبالاتی و سهل انگاری .

ت ) دفاع از حقوق پرسنل .

بوسیله تدوین و انتشار استانداردهای پرستاری توسط افراد صلاحیت دار می توان کیفیت مراقبت را بالا برده و جهت مجاهت های پرستاران را به سوی مقاصد و اهداف صحیح سوق داد و انگیزش در پرسنل پرستاری بوجود آورد . با انتشار استاندارد های پرستاری هزینه مراقبت های پرستاری   بوسیله حذف کار های اضافی کاسته می شود . اثبات بی مبالاتی در ارائه مراقبت های پرستاری نیز با مقایسه عملکرد با استاندارد های موجود صورت می گیرد و فعالیت هایی که امنیت بیمار را به خطر می اندازد مورد توجه قرار می گیرد تا به ثبوت برسد که آیا پرستار در انجام مراقبت های پرستاری کوتاهی کرده یا نه ؟

پرستاری حرفه ایست برای خدمت به مردم ، خدماتی که پرستاران ارائه می دهند اهمیت حیاتی برای ادامه زندگی و رفاه بیماران دارد . لذا حرفه باید خود را جوابگو دانسته و کیفیت مراقبتهای پرستاری که توسط پرستاران ارائه می گردد را در حد مطلوب نگه دارد .

انجمن پرستاران آمریکا بعنوان نمایندگان حرفه پرستاری استاندارد هایی جهت استفاده دارندگان حرفه تدوین نموده تا بر مبنی آنان کفایت و لیاقت و کیفیت خدمات عرضه شده ارزشیابی شود .

با پیشرفت های شگرفی که در سه دهه اخیر فعالیت های پرستاری را تحت الشعاع قرار داده و دانش پرستاری با نیازهای متفاوت در ذهن خود نگهدارد ، لذا برای اطمینان از پرستاری اثر بخش بایستی شاخص ها و معیارهایی جهت مرافبت از بیماران مختلف با نیاز های متفاوت در دسترس باشد تا پرستاران را در تصمیم گیری و تدابیر ایمن پرستاری یاری داده و راهنمایی کند .

طی دهسال اخیر هزینه های درمانی به سرعتی افزایش یافته که بعید به نظرمی رسد که بیماری شخصاً بتواند حتی هزینه اقامت کوتاه مدت خود را در بیمارستان بپردازد . در نتیجه هزینه های درمان و بهداشت بایستی توسط  دولت یا شرکت های بیمه  پرداخت گردد . مالیات دهندگان نیز در مقابل پرداخت مالیات جهت موئسسات بهداشتی ایستادگی می نمایند . قانون گذار و تدوین کنندگان خط و مشی هایی مانند کمسیون صدور مجوز برای بیمارستانها و همچنین سازمان برسی استاندارد ها برای افزایش اثر بخشی در مقالب هزینه های انجام شده ، استانداردها بدین منظور تهیه شده که پرستاران با برخورداری از آن در مورد خدماتی که حذف آن به نتایج کار پرستاران تأثیر ندارد تصمیم بگیرند و فقط خدماتی را ارائه دهند که برای بیمار اهمییت داشته و در بهبود او موثر می باشد .

برای پیشگیری از صرف هزینه های بی ثمر و بی نظمی ها خدمات پرستاری رعایت استاندارد های پرستاری الزامی است . نیاز به استاندارها به خصوص در مناطقی که بود جه کافی در دسترس نیست یا عدم توجه به امور بهداشتی سبب توضیع غیر عادلانه خدمات بهداشتی شده استاندارد های پرستاری بسیار اهمیت دارد همچنین در واحد ها و موسساتی که پرستاران بی تجربه مسئولیت مراقبت از بیماران مختلفی را بعهده دارند پیروی از استانداردها ضروری است .

 

منابع تعیین استانداردها مراقبت های پرستاری

سازمانهای حرفه ای پرستاری و هیئت های انظباطی در طی ده سال اخیر یا بیشتر تنظیم استاندارد ها را بعهده داشته اند .

در سال 1966 طی کنوانسیون انجمن پرستاران آمریکا پنج بخش خدماتی به وجود آمد که هر یک از بخشها موظف شدند در زمینه تخصصی بخش خود استاندارد تدوین نمایند در سال 1973 کمیته خدمات پرستاری انجمن پرستاران آمریکا 12 استاندارد جهت خدمات سازمان یافته پرستاری در موسسات بهداشتی و بیمارستانها تدوین نموده اند در همان سال در گنکره انجمن پرستاران آمریکا که برای پرستاری تشکیل شده بود انتشاراتی در زمینه استاندارد های پرستاری عمومی و تعدادی از استاندارد برای تشخیص های زیر منتشر شد .

- پرستاری از سالمندان

- پرستاری بهداشت جامعه

- پرستاری مادران و کودکان

- روان پرستاری و بهداشت روان .

پیش بینی می شود که در این استاندارد ها تجدید نظر شود زیرا انجمن پرستاران آمریکا به این نکته توجه دارند که با بهره برداری از استاندارد هادر محلهای کار ، خدمات پرستاری وسعت و پیشرفت پیدا کرده و تئوری هایی که در این فعالیت ها بر آن مبتنی هستند با دقت بیشتر طراحی خواهند شد . لذا تجدید نظر در استاندارد های جاری الذامی به نظر میرسد .

اهداف مراقبت های پرستاری در پنج بخش پرستاران آمریکا با اشکال مشابهی تدوین گردیده  پس از بیان استاندارد  دلیل و منطق آن ذکر شده و اصولی که استاندارد بر آن مبتنی است شرح داده شده است و پس از ان فهرست فاکتورهای برسی ، یا رفتارهای قابل مشاهده پرستار با بیمار را که با آن بتوان میزان پیروی پرستار را از استاندارها مورد قضاوت قرار داد مشخص شده است .

در سال 1972 ( کمسیون مشترک تعیین صلاحیت بیمارستانها ) در استاندارد ها تجدید نظر کرد و حسابرسی در پرستاری و پزشکی را برای تعببن صلاحیت بیمارستانها الزامی اعلام نمود . با اینکه کمسیون مذکور دولتی نیست ولی تنایج ارزشیابی توسط آنان اهمیت بسیاری دارد زیرا دولت بر مبنی کار ( کمسیون مشترک تعیین صلاحیت بیمارستانها ) از صدور مجوز برای ادامه کار بسیاری از بیمارستانها خودداری می کنند .

در اکثر کشورهای پیشرفته قوانینی به منظور کاهش هزینه های غیر ضروری و بهبود کیفیت خدمات بهداشتی درمانی توسط ارگانهای دولتی و غیر دولتی تدوین گردیده که بر اساس آن کیفیت و کمیت خدمات ارائه شده به مدد جویانی که از طرح های خاصی مانند مد یک اید و غیره استفاده میکنند مورد برسی قرار گیرد به طور مثال سازمان برسی استانداردها در آمریکا در مبنی ماده قانونی شماره 603- 92 مورخه 1973 مجاز است اطلاعات زیر را از بیمارستانهایی که بیماران تحت پوشش مد یک اید و سایر طرح های مشابه بستری کرده اند دریافت دارند :

 

1- گواهی پذیرش در 24 ساعت اول پس از بستری شدن .

2- گواهی نیاز به ادامه اقامت در بیمارستان یک روز قبل از ترخیص .

3- گزارش نتایج حسابرسی  گذشته نگر در مورد مرافبت های انجام شده برای بیمار .

انواع استانداردهای پرستاری

انواع استانداردها برای کنترل و راهنمایی فعالیت های پرستاری تدوین گردیده است .

استاندارد ها یا هنجاری است و یا تدریجی .

استناندارد های هنجاری عملیاتی را که ( ایده آل ) یا خوب است و توسط افراد ذیصلاح تأیید شده است توصیف می نماید  .

استاندارد های تجربی شامل فعالیت های واقعی است که در موئسساتی که از بیماران مراقبت می شوند مشاهده می گردد . لذا استاندارد های هنجاری کیفیت بالا تری دارند تا استاندارد های تجربی .

بدین علت انجمن پرستاران آمریکا و انجمن پرستاران اطاق عمل استفاده از استاندارد های هنجاری را جهت عملکرد توصیه می نمایند .

استاندارها همچنین بر اساس توجه آنها به ساختار یا فرآیند یا بازده ممتاز می شوند . پیشنهادات در زمینه ارتباطات سازمانی بین واحد های پرستاری با سایر واحد ها استانداردهای ساختاری نامیده می شوند . شاخص هایی که روشهای مراقبت های پرستاری را معین می کند استاندارد های فرآیند هستند . بیان نتایج مطلوب مراقبت های پرستاری استاندارد های حاصل کار یا بر آیند نامیده می شوند . لذا استاندارد های ساختاری گروه یا  سازمان محور هستند در حالی که استانداردهای فرآیند ، پرستار محور و استانداردهای حاصل کار بیمار محور می باشند . با نگرشی دیگر نمودار سازمانی واحد پرستاری استاندارد ساختاری طرح مراقبت های پرستاری استاندارد فرآیند و اهداف مرافبت های پرستاری استاندارد و حاصل کار یا بازده می باشد .

 

استانداردها را به صورت دیگر نیز می توان مشخص کرد . استانداردهای عمومی و استاندارد های اختصاصی به وسیله بیان و تشریح کیفیت مورد نظر . به طور مثال استاندارد شماره 2 ( کمسیون مشترک تعیین صلاحیت سازمانهای مراقبت های بهداشتی ) در مورد خدمات پرستاری چنین تدوین  ( واحد پرستاری بایستی یک برنامه سازمانی کتبی داشته باشد که در آن فعالیت ها ، ساختار و مکانیسم برنامه ریزی و تصمیم گیری با همکاری یکدیگر منعکس باشد ) این یک استاندارد کلی یا عمومی است که در آن گفته شده که بایستی برنامه واحد پرستاری نوشته شود ولی چگونگی آن مطرح نشده است .

استاندارهایی که توسط مقامات مسئول تهیه می شود معمولاً دارای سیستم خاصی است به طور مثال استاندارد های انجمن پرستاران آمریکا تأکید بر عملکرد پرستار دارد و معمولاً چهار گام بررسی ، برنامه ریزی ، اجرا  و ارزش یابی را در بر می گیرد .

آماده کردن نیروی انسانی جهت تدوین استاندارد

برای تنظیم و تدوین استاندارد ها بایستی رهبری مدبرانه و منظم وجود داشته باشد . افراد مناسب جهت ایفای نقش رهبری عبارتند از روسای خدمات پرستاری و مدیران سطوح میانی .

درون داد ضروری برای تدوین استاندارد ها عبارتند از فلسفه و اهداف به منظور برفراری اولویت ها و همچنین انتخاب نظریه پرستاری که تصمیم گیری را تسهیل کرده .

فلسفه و اهداف پرستاری

فاسفه واحد پرستاری اعتقادات پرستران در مورد چگونگی مراقبت های پرستاری و ارتباط بین پرستار و بیمار است . لذا مقاسه و روشهایی که در آن اعتقادات مبتنی است بایستی در استاندارد ها لحاظ گردد . و به وسیله آن بتوان کیفیت کار را سنجید . افرادی که مسئول تدوین استاندارد ها هستند بایستی فلسفه و اهداف واحد را بشناسند نه اینکه آنها را فراموش کرده و به بایگانی ها بسپارند . به عنوان نمونه فلسفه واحد پرستاری دانشگاه پنسیلوانیا متعهد می گردد که مراقبت ها را با کیفیت مطلوب ارئه دهد و کار آیی را به وسیله آموزش ارزشیابی و پژوهش های علمی افزایش دهد . همچنین بهداشت حرفه ای را به افراد و خانواده ها  و سازمانها ارئه دهد و برای مدد جویان حتی در موقع مرگ احترام قائل شود . و مراقبت های پرستاری را با روش پرستاری اساسی در چهار چوب همکاری پرستار با سایر مسئولین ارائه می دهد .

ارتباط بین نظریه ها و استاندارد ها

پس از تدوین فلسفه و اهداف نوبت به انتخاب نظریه یا تئوری می رسد که فعالیت ها و حقایق بر اساس آن بنیان گذاری می شود و به صورت مجموعه ای قابل درک و کاربردی درآید . برای اینکه بتوان برنامه ریزی و راهنمایی و ارزشیابی فعالیت های پرستاری را به نحو مطلوب انجام داد باید نظری منتخب تعیین و مقاسد پرستاری تعریف شده باشد لذا توصیه می شود که برای تدوین استانداردها از نظریه های موجود استفاده شود .

موضوعات پیشنهادی جهت تدوین استاندارد ها

 پس از اینکه کار کنان پرستاری فلسفه و اهداف خود را تدوین نموده و نظریه ای را پذیرفتن بایستی مشخص کند که آیا مایلند استاندارد هنجاری یا استاندارد تجربی تدوین نمایند پس از این مرحله نمایندگان گروه ها در مورد موضوع بایستی تصمیم بگیرند . و موضوع را از کلیه جنبه ها مورد مطالعه قرار داده و برای آن استاندارد طرح کنند . به طور مثال می توان از سلسله مراطب نیازهای مازلو استفاده کرد و کلیه نیاز های بیمار را در نظر گرفت

 

اگر بخواهیم استاندارد هایی تهیه کنیم که راهنمای جهت نشان دادن وسیله برای رسیدن به هدف  باشد، نه هدف. میتوان از گامها و فرایند پرستاری استفاده کرد .

 

نیروی انسانی برای تنظیم استاندارد ها

برای تدوین استانداردها باید پرسنلی انتخاب شوند ، این افراد ضروری است که با فلسفه ،مقاسد ، اهداف و منابع مالی و انسانی سازمان آشنایی کامل داشته باشند ، یکی از افرادی که حتماً بایستی در تدوین استانداردهای مراقبت شرکت نماید رئیس خدمات پرستاری است . در صورتی که رئیس خدمات پرستاری  در زمینه اداره گروهها و پویایی گروه تبحر داشته باشد  میتواند به عنوان رهبر جلسه انتخاب شود . علاوه بر رئیس خدمات پرستاری یک کارشناس با تجربه ، یک نفر سوپر وایزر ، یک سرپرستار با تجربه و یک پرستار که در بخشهای  مختلف کار کرده باشد باید در این گروه عضویت داشته باشند . پس از تشکیل کمیته و تدوین پیش نویس های استاندارد های مورد نظر این پیش نویس جهت تصویب بایستی به عده ای کار شناس داده شود .

 

طرح استاندارد های مراقبت پرستاری

طرح های مختلف برای نوشتن استاندارد ها وجود دارد . طرح پیشنهادی انجمن پرستاران آمریکا به شرح زیر می باشد :

1- نوشتن شرح استاندارد به طور مختصر

2 – شرح دلیل استاندارد به طور مختصر

3 – فهرستی از عوامل بررسی یا رفتار های قابل مشاهده که دال به دستیابی به استاندارد باشد .

 

تجدید نظر در استاندارد های مراقبت های پرستاری

در خاتمه باید دانست که هر استانداردی اعم از اینکه استاندارد  وسیله یا  هدف باشد بایستی در زمان های ضروری  در ان تجدید نظر به عمل آید هر استانداردی الگویی است برای کار ، اگر به وسیله کاربرد گروه آنرا بی ارزش و  مبهم و غیر قابل استفاده یا غیر قابل دستیابی   تشخیص دهد بایستی چنین استانداردی کنار گذاشته شود تمام استاندارد ها موقتی می باشند زیرا با پیدایش نظریه ها و بهبود مراقبت های پرستاری بایستی استاندارد هاتغییر کند تا بیان گرسطح بالایی از عملکرد مطلوب باشد  .

 

 

 

 

استاندارد های پرستاری جهت پیشگیری درمان آزرد گی پوست و زخم تشک 

 

دستورات پیشگیری

بیماری یا وضع موثر در آن

1 – مشاهده تحمل مایعات ، غذا و مصرف کالری به وسیله دهان با لوله یا تزریق داخل وریدی

2 – یادداشت کردن میزان جذب و دفع مایعات هر 8 ساعت 

3 – در صورتی که جذب مایعات کمتر از 1000 سی سی در ساعت باشد به پزشک اطلاع داده شود ، مگر اینکه مصرف مایعات بنا به دستور پزشک محدود باشد .

1 / 4 – هر دو ساعت وضع بیمار را تغییر دهید ( موقعی که بستری است ).

2/ 4 – مراقبت روزانه از پشت بیمار

3/ 4 – مشاهده روزنه پوست

4/4 – در صورتی که بیمار فلج است حرکات طبیعی مفسلها روزانه سه بار انجام شود .

دستورات واکنشی

1 – در صورت مشاهده آسیب پوستی فوراً به پزشک اطلاع داده شود

2- وضع بیمار را هر دوساعت تغییر دهید ( موقعی که بستری است )

3- نقاط زخم شده را روزی سه بار با دقت تمیز کرده باز نگه دارید تا هوا بخورد

4- اطراف زخم را تنطور بنژوان بمالید

5- محل زخم را با دارو هایی که پزشک داداه پانسمان کنید . .

1- عدم تحرک

 

 

2 – کم آبی بدن

 

3 – سوء تغذیه ، مثال تعادل

 

 

 

 

4 – بیماری های مزمن در سیستم های مختلف بدن

 

 

 

   استانداردهای پرستاری به طرق مختلفی قابل احرازند . برای تعیین اینکه پرستار چگونه باید عمل کند ، می توان از استانداردهای خارجی مدد جست ، مثالهایی از اینگونه معیارهای خارجی می توان موارد ، قانون عملکرد پرستاری ویژه هر ایالت ، جزوات راهنمای تهیه شده توسط کمیسیون مشترک اعتبار بیمارستانها ، راهنماییهای موجود در کتب درسی  را ذکر کرد . (4)

 

 

منابع تعیین استاندارد مراقبتهای پرستاری : (1)

 

سازمانهای حرفه ای پرستاری و هیئت های انظباطی تنظیم استانداردها را بعهده داشته اند :

 

 

 

 

 

نمودار 1- منابع تدوین استاندارد فعالیتهای پرستاری : (1،7،8)

 

 

 

 

 

 

    در خاتمه باید یاد آور شد ، تجدید نظر در استانداردهای مراقبتهای پرستاری ضروری است . هر استانداردی الگویی است برای کار ، اگر در کاربرد گروه آنرا بی ارزش ، مبهم و غیر قابل استفاده و یا غیر قابل دستیابی تشخیص دهد ، بایستی چنین استانداردی کنار گذاشته شود . تمام استانداردها موقتی می باشند زیرا با پیدایش نظریه ها و بهبود مراقبتهای پرستاری بایستی استانداردها تغییر کنند تا بیانگر سطح بالایی از عملکرد مطلوب باشد . (1)

 

1-استاندارد را تعریف کنید و انواغ آن را نام ببرید؟

 

رابطه استاندارد ها و فلسفه پرستاری چگونه است؟

 

3-اهداف استاندارد سازی را نام ببرید؟

4- منابع استاندارد کدام است؟

 

 

 

 

 

1-   هرو آبادی ش، مرباغی ا. مدیریت پرستاری و مامایی. تهران: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران .1375 . ص34-416.

2-   Perry AG,Potter PA. Basic skills and procedures .4th ed . St louis; Mosby. 1998. p. 26-8.

3-   داگلاس ل. ترجمه شکر نیا ف. مدیر و رهبر اثر بخش در پرستاری . چاپ اول . تهران : نشر و تبلیغ بشری . 1375. ص 156.

4-   عباسی م ، عباسی م. حقوق و مسئولیت پرستاران . چاپ اول . تهران : آرین . 1377. ص 43.

5- Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (2004) Towards High-Performing Health Systems. Organisation for

Economic Co-operation and Development, Paris.

6-Office for Health Management (2002) Public and Patient Participation in Healthcare: A Discussion Paper for the Irish Health Services. Office

for Health Management, Dublin.

7-Gallagher R.M. (2005) National quality efforts: what continuing and staff development educators need to know. Journal of Continuing

Education in Nursing 36(1), 39-45.

8- Øvretveit J. & Gustafson D. (2003) Evaluation of quality improvement programmes. British Medical Journal 326, 759-61. Retrieved from

http://www.nhshistory.net/quality.htm accessed 1 September 2005.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۸۷ساعت ۱۸:۵۱ بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  |