IRANIAN NURSING & EMT HOME CENTER

NURSING & EMT PROBLEM & NURSING & EMT EDUCATION & NURSING & EMT TRAINING & iranian nursing chat room

وظائف سوپروایزر کنترل عفونت

قاب و حاشیه لوح تقدیر - شماره: 100شرح وظائف سوپروایزر کنترل عفونت

1) شناخت منابع عفونت هاي بيمارستاني از طريق بررسي و انجام پژوهش
2) بكارگيري نتايج پژوهش ها و مطالعات جديد در انجام مراقبت ها براي پيشگيري و كنترل عفونت بيمارستاني

3) همكاري در توسعه و اجراي برنامه هاي آموزشي براي كادر پرستاري ، دانشجويان و ساير كاركنان در صورت لزوم به منظور پيشگيري و كنترل عفونت با همكار ي سوپروايزر آموزشي

4) شركت در جلسات و دوره هاي آموزشي كه در رابطه با كنترل عفونت براي كادر پرستاري با ساير گروهها برگزار مي شود

5) تشكيل پرونده بهداشتي و تنظيم برنامه معاينات دوره اي و واكسيناسيون براي كاركنان بيمارستان و ارائه گزارش از موارد مثبت

6) ارزيابي وسايل و تجهيزات لازم براي عفونت هاي خطرناك و ارائه راهكاري مناسب به كميته كنترل عفونت بيمارستان

7) نيازسنجي آموزش كاركنان بيمارستان در عفونتهاي بيمارستاني و پيگيري از تجربه آموزشهاي ارائه شده مورد نياز براي رعايت قوانين و مقررات كنترل عفونت

8) بازديد روزانه از بخشهاي مختلف بيمارستاني براي كشف موارد جديد احتمالي و پيگيري موارد گذشته از طريق نتايج آزمايشات و علائمي باليني و ثبت و ارائه گزارشات لازم

9) تهيه و تدوين دستورالعملهاي كنترل عفونت هاي باليني جهت بخشهاي ويژه و ساير قسمتهاي آسيب پذير بر اساس استانداردهاي مراقبتي با همكاري كميته كنترل عفونت
10) نظارت و ارزشيابي از اجراي ضوابط و مقررات توصيه شده توسط كميته كنترل عفونت در كليه واحدهاي بيمارستاني و گزارش نتايج به كميته مزبور

11) نظارت و كمك در ايزولاسيون بيماران عفوني با توجه به خط مشي هاي كميته و امكانات موجود

12) همكاري با تيم كنترل عفونت بيمارستان براي تشخيص ، تحقيق ، كنترل و ارزشيابي و بروز عفونت در همه گيريهاي بيمارستاي

13) شركت در جلسات كميته كنترل عفونت بمنظور ارائه اطلاعات و گزارشات و دريافت دستورالعمل هاي اجرايي با رعايت احتياط هاي همه جانبه

 

"بر گرفته سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پژشکی"

+ نوشته شده در  دوشنبه بیستم آبان 1392ساعت 11:55 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

World Health Day 2009


Save lives. Make hospitals safe in emergencies

World Health Day 2009 focuses on the safety of health facilities and the readiness of health workers who treat those affected by emergencies. Health centres and staff are critical lifelines for vulnerable people in disasters - treating injuries, preventing illnesses and caring for people's health needs.

They are cornerstones for primary health care in communities – meeting everyday needs, such as safe childbirth services, immunizations and chronic disease care that must continue in emergencies. Often, already fragile health systems are unable to keep functioning through a disaster, with immediate and future public health consequences.

This year, WHO and international partners are underscoring the importance of investing in health infrastructure that can withstand hazards and serve people in immediate need. They are also urging health facilities to implement systems to respond to internal emergencies, such as fires, and ensure the continuity of care.

 

Statement for World Health Day 2009

Dr Margaret Chan
Director-General of the World Health Organization

When an emergency or disaster occurs, most lives are lost or saved in the immediate aftermath of the event. People count on hospitals and health facilities to respond, swiftly and efficiently, as the lifeline for survival and the backbone of support.

WHO Director-General Dr Margaret Chan talks to nurses during her visit in November 2008 to the earthquake-affected areas in China's Sichuan province.

WHO/Nick Otto

WHO Director-General Dr Margaret Chan talks to nurses during her visit in November 2008 to the earthquake-affected areas in China's Sichuan province.

The tragedy of a major emergency or disaster is compounded when health facilities fail. When a hospital collapses or its functions are disrupted, lives that depend on emergency care can be lost. Interruptions in routine services can also be deadly.

In large emergencies, such as those caused by earthquakes or floods, some countries have lost as much as 50% of their hospital capacity, right at the time when life-saving services were most acutely needed.

Apart from causing increased suffering and loss of life, the failure of health facilities during an emergency can provoke a public outcry, especially when shoddy construction or violations of building codes are thought to be at fault.

Such public concern is fully justified. As this web site shows, it costs surprisingly little to construct a new hospital that can withstand the shocks of earthquakes, floods, or high winds. It costs even less to retrofit existing facilities to keep their services running at critical times. It costs almost nothing to integrate risk management and emergency preparedness into a hospital’s operational plans.

To commemorate World Health Day this year, WHO is advocating a series of best practices that can be implemented, in any resource setting, to make hospitals safe during emergencies. Apart from safe siting and resilient construction, good planning and carrying out emergency exercises in advance can help maintain critical functions. Proven measures range from early warning systems to a simple hospital safety assessment, from protecting equipment and supplies to preparing staff to manage mass casualties and infection control measures.

Different types of emergencies bring typical patterns of injuries, such as crush injuries in earthquakes and hypothermia in floods, with corresponding needs for training and supplies. These needs can be anticipated in advance, and surge capacity can be tailored to manage them.

It is smart to think and plan ahead. Worldwide, the number of emergencies and disasters is rising. This trend is certain to continue as urbanization crowds people together on unsafe sites and climate change brings more frequent and more severe extreme weather events. We need to anticipate a growing number of areas that will become disaster-prone.

Abundant experience demonstrates the tremendous pay-off, also at the political level, when hospitals remain standing and functioning as beacons of security and solidity in the midst of disaster and despair. We must never forget: hospitals and health facilities represent a significant investment. Keeping them safe in emergencies protects that investment, while also protecting the health and safety of people – our foremost concern

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم فروردین 1388ساعت 10:33 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

در کشور ما استفاده از مدیران متخصص در اداره بیمارستانها باید کاربردی شود

با توجه به رشد روز افزون کشورهای پیشرفته برای بکارگیری مدیران در تمامی زمینه های کاری و پی بردن به این نکته اساسی که رشد کشور جز در سایه افراد آموزش دیده ای که بتوانند به خوبی از سرمایه انسانی و مالی سازمانها استفاده نموده و موجب پیشرفت سازمانها و در نهایت کشور باشند صورت نمی گیرد و در زمانی که تمام دنیا در پی مدیران آموزش دیده برای اداره تمامی نهاد ها است در نهایت تعجب مشاهده میکنیم که در یک حرکت دور از ذهن وزارت بهداشت اعلام میکند که مدیریت بیمارستانها به پزشکان عمومی واگذار گردد.تقاضایی که هر فردی را به تعجب وا میدارد.

 واقعا" دلیل این کار چیست؟  در کجای دنیا چنین می باشد؟ از  یک طرف نیاز جامعه ارتقای کیفیت ارایه خدمات سلامت می باشد که این معضل جز با استفاده از نیروی آموزش دیده در این زمینه قابل حل نیست  از طرفی دیگر مدیرانی که خود وزارت بهداشت بانی آموزش این افراد است و میتوانند در این زمینه موثر باشند بکار گرفته نمیشوند و جالب تر آنکه یکی از دلایل خود را بالا بردن کارایی و اثر بخشی بیمارستان بیان می کنند حال این سوال پیش می آید کدام کارایی و اثر بخشی؟؟!! برای بالا بردن دو عملکرد مدیریتی که از نامشان همه چیز نمایان است آیا واقعا" فردی که تحصیلاتش در همین زمینه می باشد شایستگی بیشتری دارد یا یک پزشک عمومی که در تمام طول تحصیل خود با مسایل بالینی روبروست در حالیکه به اعتقاد کارشناسان این فن ۸۰٪ مسایل بیمارستان اداری اند و هرچه به بالای هرم سازمانی میرویم امور مدیریتی تر میشوند.

هر چند که اداره امور بیمارستان در نگاه اول امور روتینی هستند که به طور روزمره با آن مواجه اند و شاید یک پزشک هم با مدتی کار کردن آن را بیاموزد ولی هدفی که یک بیمارستان به دنبال آن است حل کردن مسایل و مشکلات فراوانی است که بیمارستانهای ما با آن دست و پنجه نرم میکنند و حل بحرانهای بیمارستان و بالابردن کیفیت خدمات درمانی  و افزایش کارآیی و اثر بخشی و... را تنها افراد متخصص در زمینه مدیریت توان حل کردن آن را دارند و میتوانند موجب حرکت رو به بهبود بیمارستان گردند

مدیریت نه تنها حفظ شرایط موجود نیست بلکه حرکتی رو به رشد و پویا میباشد که با توجه به سرعت رشد  فزاینده دنیا در جهت ارتقای سلامت باید بتوان خود را در شرایط محیطی متغیر با آن منطبق کرد

آیا واگذاری بیمارستان به جز افراد متخصص در این زمینه به یک پزشک عمومی به غیر از  بالا بردن هزینه های آموزشی که متاسفانه در این زمینه کارایی هم ندارد و ضرر اقتصادی ظاهری در این زمینه که در برابر زیان های آینده بسیار ناچیز قلمداد میشود و ضررهای بزرگتر در دراز مدت و تاثیر آن بر سلامت جامعه چیز دیگری در پی دارد؟ که اگر چنین بود کشورهای پیشرفته در نظام سلامت نیز همین کار را میکردند

آیا جز این است که آمار و ارقام نشان دهنده رشد بیمارستانها پس از بکارگیری  مدیران تحصیل کرده می باشد  افزایش درجه این بیمارستانها به تنهایی  گویای واقعیت است

حال این سوال پیش میآید با چه هدفی این پیشنهاد ارایه شده و چه چیزی را دنبال میکند  که مغایر با حرکت تمام دنیا میباشد امید است وزارت بهداشت به دور از تاثیر بعضی از افراد ذینفع و گروههای خاص صنفی  با دیدی باز به این مساله اندیشیده و با در نظر گرفتن عواقب کار تصمیم بهتری بگیرد

در نظام سلامت ما جایگاه مدیریت پرستاری مشخص نیست و این  یکی دیگر از هزاران معزل  در نظام سلامت کشورمی باشد .
 متاسفانه جایگاهی كه برای مدیران پرستاری در نظر گرفته شده است در شأن این افراد نیست. در این شرایط مسوولیت های مدیر پرستاری زیاد اما اختیارات وی بسیار كم تلقی شده است. «پزشك محوری» در نظام سلامت كشور ما باب شده و روسای بیمارستان ها بدون در نظر گرفتن معیارهای درست و مشخص به طور مستقیم اقدام به انتخاب مدیران پرستاری می كنند.
برخلاف سایر كشورها كه روسای بیمارستان ها تخصص مدیریت خدمات بهداشت و درمان دارند، در كشور ما روسای بیمارستان ها پزشك هستند و به طور قطع این افراد صلاحیت كافی برای انتخاب مدیران پرستاری را ندارند. در ۲۰ سال گذشته بروز ندادن مشكلات از سوی مدیران پرستاری نظام سلامت كشور را دچار بحران كرده است.  مدیران پرستاری به دلیل نداشتن اختیارات كافی و در بعضی مواقع ترس از نالایق پنداشته شدن، در شرایط سخت كاری، مشكلات را بروز نداده و خدمات را به طور نامناسب ارائه می دهند.
در وزارت بهداشت دفتر پرستاری حذف شده و به نظر می رسد كه عنوان مدیریت پرستاری تا حد واحد پرستاری تنزل كرده است. مدیران پرستاری دانشگاه ها كه حداقل ۱۰ بیمارستان را تحت نظر خود دارند در دانشگاه های كوچك با عنوان كارشناس ودردانشگاه های بزرگ تر با عناوین كارشناس و كارشناس مسوول و در برخی دانشگاه های بزرگ با عنوان اداره پرستاری فعالیت می كنند. نبود مدیریت پرستاری كارآمد درحال حاضرازبحران های نظام سلامت كشور به شمار می آید.

مهدی محبوبی نیا

بر گرفته از اسناد و وشاهد موجود در  سیستم های بیمارستانی کشور

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 3:53 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

نظام آراستگی 5S

این نظام با اتکا بر مشارکت کلیه همکاران در پنج مرحله و در چهار جنبه می پردازد

 • آراستگی محیط کار
 • آراستگی فکر
 • آراستگی فرد
 • آراستگی خدمت

 

 • انضباط (فرهنگ سازی)
 •  ساماندهی (جداسازی(
 • نظم و ترتیب
 • پاکیزه سازی
 • استاندارد سازی(نهادینه کردن(

 هدف نهایی 5S  ............................ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 0:27 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

نگاهی به کتابهای مدیریت

مديريت بحران، پيش از روي دادن

نويسندگان: ئي ين اي. ميتراف، و گاس انگناس
مترجم: محمود توتونچيان
ناشر: موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي
نوبت چاپ: چاپ اول، 1381

موضوع اين كتاب فلسفه كلي و تصوير گسترده تر مديريت بحران است، كه شامل جزئيات مديريت بحران نيز مي شود. تفاوت اين كتاب با بيشتر كتابهايي.............................................

لطفا به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم بهمن 1387ساعت 0:3 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

Groupthink

Groupthink اصطلاحي است که اولين بار به‌وسيله روانشناس اجتماعي «ايروينگ جانيز» در سال 1972 مورد استفاد قرار گرفت و در مواقعي اتفاق مي افتد که يک گروه در تصميم گيري دچار اشتباه مي شود ، زيرا فشارهاي اعضاي گروه سبب نبود امکان به‌کارگيري کارايي مغز‌، قدرت آزمون واقعيتها و داوري اخلاقي مي‌شود. گروههايي که دچار گروه انديشي هستند ، بديلها را ناديده مي گيرند و تمايل به انجام اعمال نامعقولي دارند که تأثير غير انساني بر ساير گروهها باقي مي گذارد. گروه‌، زماني مستعد گروه انديشي است که اعضا داراي وجوه و علايق مشترک بوده و نسبت به نظرات افراد خارج از گروه بي تفاوت باشند و هيچ قاعده و قانوني در تصميم گيري وجود نداشته باشد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه چهاردهم بهمن 1387ساعت 11:56 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

چگونه در پرستاران ایجاد انگیزه کنیم (راه کار عملیاتی)

نيروي انساني برانگيخته شده براي انجام وظايف ، خود مهمترين عامل بهره‌وري است و انگيزش كاركنان نيز با افزايش سطح روحيه و رضايت شغلي كاركنان ، فراهم مي‌آيد.
اما براي افزايش روحيه و رضايت شغلي كاركنان نيز با افزايش سطح روحيه و رضايت شغلي كاركنان ، فراهم مي‌آيد.
اما براي افزايش روحيه و رضايت شغلي كاركنان لازم است به ارضاي نيازهاي آنان در محيط كار توجه كنيم و تنها مديراني مي‌توانند و موجبات ارضاي نيازهاي مراتب بالاي كاركنان تحت نظارت خود را فراهم سازند، كه فضاي مناسب را درون سازمان به وجود آورده باشند (3).


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم بهمن 1387ساعت 3:41 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

مراحل مديريت بر مبناي هدف و نتيجه

در زمان حاضر كه دوران پر تحرك بازسازي را شاهديم نياز به سرعت و صحت در انجام امور و افزايش بازدهي بيش از پيش محسوس بوده و مديران سازمانها به ويژه در بخش عمومي بايد بكوشد تا هر چه بيشتر خود را به فنوني مجهز سازند. مديريت امروز جامعه ما در همه بخش ها بايد در جستجوي تدابير و راه حلهائي باشد كه تحقق هدفها را به بهترين وجه ممكن سازد و مديريت بر مبناي هدف و نتيجه يكي از طرقي است كه اين مهم را عملي مي سازد.(1)

نویسنده وحيد قنبري کارشناس ارشد  پرستاری روان

 برای مشاهده  به ادامه مطلب بروید

 حتما نظر دهید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی 1387ساعت 2:1 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

تصمیم گیری در مدیریت پرستاری

تعاريف تصميم گيري:

به زبان ساده عبارت است از فرايند يافتن وانتخاب يك سلسله عمليات براي حل يك مشكل معين (دكتر مهدي ايران نژاد پاريزي)

 

تصميم گيري فرايندي است كه شامل شناسايي و تعريف و تشخيص مسايل يافتن شقوق مختلف براي حل مسايل ارزيابي راه حل هاي ارايه شده و انتخاب بهترين شق يا راه حل ي شود.(دكتر پاريزي)

 

تصميم گيري عبارت است از انتخاب يك راه كار ازميان دو يا چند راه كار(جلال مقدس)

 

تصميم گيري عبارت است از فرايند گزينش مطلوبترين يا منطقي ترين شق در حل مسله يا در نيل به يك هدف(گري نيتزكي)

 تهيه اين مطلب توسط سر كار خانم شكوفه احمدي كار شناس ارشد مديريت پرستاري روان صورت گرفته و تنظيم ان  توسط  مهدي محبوبي نيا انجام گرفته است

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم دی 1387ساعت 0:25 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

مقاله مروری نظریه های مدیریتی و کاربرد انها در پرستاری

چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه تعدادی از نظریه های نوین مدیریت و کاربرد آنها در خدمات پرستاری را به منظور شناسایی و تشخیص شباهتهای موجود بین حرفه پرستاری و حرفه مدیریت مورد بررسی قرار میدهد. نیاز به ارایه خدمات بهداشتی درمانی با بهره گیری از نظریه های مدیریت از دهه 1980 و اوایل دهه 1990 در کشورهای توسعه یافته مطرح شده است. در سالهای اخیر چهارنظریه مدیریت شامل تعالی سازمان، مدیریت کیفیت فراگیر، فرهنگ سازمانی و توانمندسازی در حرفه مدیریت مطرح شده که هر کدام در حرفه پرستاری نیز نقش کلیدی و کاربردی دارند. در این مطالعه سعی شده است با به کارگیری نظریه های نوین مدیریت در خدمات پرستاری، شباهتها و همبستگیهای موجود بین دو حرفه پرستاری و مدیریت مشخص شود.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 7:12 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

سبک های مدیریتی

مفهوم مدیریت

مدیریت هنر انجام امور بوسیله دیگران است.علم وهنر هماهنگی کوشش ها و مساعی اعضای سازمان و استفاده از منابع برای نیل به اهداف معین میباشد.انجام وظایفی مثل برنامه ریزی،سازماندهی، هماهنگی و...

فرایند بکارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی بر مبنای یک نظام ارزشی پذیرفته شده است که از طریق برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل عملیات برای دستیابی به اهداف تعیین شده، صورت می گیرد.

نظریه های سازمان و مدیریت .............................

به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 7:9 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

سیاست های مدیریت پرستاری

اهم سیاست های مدیریت پرستاری در مورد بیماران عبارتست از

1-      رساندن بیماران به بالاترین سطح ممکن از نظر سلامت فردی

2-      یاری گرفتن از بستگان یمار در انجام وظایفی مانند تغذیه استحمام لباس پوشاندن به بیمار ..

3-      طبقه بندی بیماران باتوجه به درجه بیماری  به نحوی که  بیماران نیازمند به مراقبت بیشتر در نزدیکترین جای ممکن به ایستگاه پرستاری قرار گیرند

4-      تعویض جای بیماران با اقامت طولانی به صورت دوره ای به دلایل روانی

روش های اجرایی:....................

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 7:7 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

مروری بر ارزیابی خدمات بهداشتی در مانی در ایران

 با مطالعه تاریخچه علم مدیریت ملاحظه میشود  که پس از گذر این علم  از مقاطع کلاسیک و نئو کلاسیک، مدیریت نوین بر پایه نگرش سیستمی به وجود امد و به عنوان تئوری غالب مورد توجه علمای این رشته قرار گرفت.اما  در کشور ما  هنوز مدیریت به صورت سنتی و نه به صورت کاملا علمی انجام میگیرد و همین مسئله موجب  شده  بازده  کارایی و اثر بخشی موسسات و  ادارات ایران به حد اقل رسیده است .

  به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 7:5 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

مدیریت کیفیت در پرستاری

در این مبحث خواهیم کوشید تا تعریفی از مدیریت کیفیت داشته باشیم، ساختار مدیریت کیفیت را شرح دهیم – ابزار جمع آوری وتجزیه و تحلیل کیفیت مراقبت را مشخص کنیم.
nمفاهیم در این مبحث شامل: مدیریت کیفیت – بازرسی ساختاری- بازرسی فرآیندی – بازرسی نتایج میباشد.

تعریف کیفیت مدیریت :

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 7:3 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

•فرهنگ سازمانی

•فرهنگ

فرهنگ وبستر، فرهنگ را مجموعه‌ای از رفتارهای

پیچیده انسانی كه شامل افكار، گفتار، اعمال و آثار هنری است

و توانایی انسان برای یادگیری و انتقال به نسل دیگر است

تعریف می‌كند.

•فرهنگ عبارتست از:
•فرضیات،اعتقادات،ارزشها،عملکردها،عادات،هنجارها،آداب و
•رسوم و عقاید مذهبی.
•سازمان

سازمان یک نهاد اجتماعی ،مبتنی بر هدف،دارای ساختار

طرح ریزی شده،آگاهانه و با فعالیت نظام مند و هماهنگ شده

 که با محیط خارجی ارتباط دارد

  به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 7:1 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

 مدیریت ناب

n       رئوس مطالب

1.       توليد دستی و انبوه; مزايا و معايب

2.       ظهور توليد ناب

3.       مشخصه های توليد ناب و مقايسه آن با توليد انبوه
          + رويکرد توليد ناب در تامين مواد و قطعات
          + رويکرد توليد ناب در ساخت محصول
          + رفتار با مشتری در توليد ناب
          + طراحی ناب

4.       تفکر ناب (Lean Thinking)

بنگاه اقتصادی ناب (Lean Enterprise
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 6:57 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

حسابرسی و تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

سازمانهاي عصر حاضر ناگزيرند براي بقا به كيفيت محصولات و خدمات خود توجه كنندتا ضمن حفظ مشتريان فعلي مشتريان جديد را جذب و درآمد خود را افزايش دهند.

کیفیت چیست؟

 

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 6:53 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

اشنايي با فلسفه مديريتي به نام MBO

در پايان اين مبحث با مورد ذيل از MBOآشنا خواهيم شد:

تعریف MBO

مراحل اجرا

هدف و ویژگیهای آن

 تعریف MBO

يك فرايند تعيين هدف متقابل فرد و سرپرست بشمار مي آيد.2

تعریف مدیریت بر مبنای هدف :

مديريت بر مبناي اهداف، نوعي سيستم جامع مديريتي است كه بسياري از فعاليت‌هاي مديريتي را در شيوه‌اي سيستماتيك، يكپارچه مي‌كند به گونه‌اي كه جهت‌گيري فعاليت‌ها به سمت دستيابي به اهداف سازماني و فردي باشد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 6:49 بعد از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

بهبود مستمر

خلاصه مدیریت:ایجاد یک فرهنگ

این مدیریت به طور خلاصه درباره مزایای  برقراری فرهنگ ارتقاء کیفیت بحث می کند ان نقشه چهار قدم عملی فراهم می کند که شرکتها  وتشکیلات از همه اندازه ها میتوانند در جهت بهبود نتایج  مدیریت پروژه محل کار  انرا پیگیری کنند . در  نهایت با افزایش توقعات پیچیده مشتری  فرایند های رقابتی پایدار میشوند و به سوی سطوح بالاتر عملکرد روانه می شوند.

بهبود مستمر   را اغلب با نام کایزن میشناسند   گامهای ................

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:51 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

آينده پژوهيآينده پژوهي يكي از علوم استراتژيك ميباشد كه در حوزه فناوري هاي نرم قرار
ميگيرد. متاسفانه اين رشته تاكنون در كشور ما آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است
و شايد بتوان گفت اين علم براي اكثر اساتيد و پژوهشگران داخلي ناشناخته است


آينده پژوهي دانش و معرفتي است كه چشم مردم را نسبت به رويدادها, فرصتها و
مخاطرات احتمالي آينده باز نگه ميدارد; ابهام ها , ترديدها, و دغدغه هاي
فرساينده مردم را مي كاهد; توانايي انتخابهاي هوشمندانه جامعه و مردم را افزايش
ميدهد; و به همگان اجازه ميدهد تا بدانند كه به كجاها ميتوانند بروند; به كجا
بايد بروند و از چه مسيرهايي ميتوانند با سهولت بيشتري به آينده هاي مطلوب خود
برسند . آينده پژوهي در حقيقت دانش و معرفت شكل بخشيدن به آينده به گونه اي
آگاهانه , فعالانه, و پيشدستانه است ; همان دانش و معرفت سترگي كه ميتواند بذر
روياها , آرزوها و آرمانهاي نجيب و اصيل يك فرد, يك سازمان و يك ملت را بارور
كند.

 به ادامه مطلب بروید
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:50 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

هوندا داستانی از کامیابی ژاپنی در امریکاترجمه:ایرج پاد

 

خلاصه  کتابی اموزنده در زمینه مدیریت موثر

 حتما مطالعه کنید

ادامه مطلب ............


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:46 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

معيار های ضروري بهبود مستمر

در محيط كسب و كار امروز كه به شكلي پيچيده و سريع در حال تغيير است، تعداد شگفت‌آوري مدل‌ و رويكرد مختلف در حمايت از تعالي كسب و كار و بهبود مستمر وجود دارد. مثلا،مدل تعالي كسب و كار، جايزه ملي كيفيت مالكوم بالدريج، مدل دمينگ، مديريت كيفيت جامع (TQM)، مهندسي مجدد فرايندهاي كسب و كار (BPR)، سرمايه‌گذاران در مردم(IIP) وISO9000. حتي هنگامي كه سازمان‌ها در حال استفاده از تكنيك‌هاي خود ارزيابي و به‌كارگيري ديگر رويكردهاي مثبت مديريت كيفيت هستند، در حفظ و پيگيري بهبود مستمر در درازمدت، شكست مي‌خورند.

  به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:42 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

روش های تقسیم کار در پرستاری

ش های تقسیم کار ا توجه به مطالعه کتب مدیریتی (مدیریت پرستاری و مامایی ترجمه شفیقه هرو ابادی /اکرم مرباغی ،مدیر و رهبر اثر بخش درپرستاری تالیف لورای داگلاس/ترجمه فاطمه نیک شکرنیا ،اصول و مبانی مدیریت در پرستاریگروه مولفین“دکتر سید احمد موسوی““سعید فروغی““رویا ذکاوتی““ناهید حسین عباسی““شایسته حقیقی““سلطانعلی مهدیان نسب““زهرا موسوی“ واصول مدیریت و خدمات پرستاری تالیف“میر محمد حسینی“) و روش تقسیم کاری که در اکثر سیستمهای درمانی ما در حال اجراست به این نتیجه میتوان رسید که به علت ضعف های مدیریتی و در بعضی سیستمها به خاطر نقص های بنیادی  استفاده از روش غیر کار امد و یا  روشی با بازده کم مورد استفاده قرار گرفته است .

روشهای تقسیم

کار نوین بر اساس مطالعات انجام شده عبارتند از :

 1. روش فعالیتی
 2. روش موردی
 3. روش گروهی یا تیمی
 4. روش اساسی یا اولیه
 5. روش مدولار
 6. اداره مراقبت پرستاری
 7.  پرستاری مکمل
 8. پرستار رابط
 9.  پرستار درمانگر
 10. پرستار رودر رو یا یک به یک
 11. پرستار خصوصی
 12. گذر گاه های بحرانی(1)
 13.  برای مشاهده به ادامه مطلب بروید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:23 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

کارگزینی و به کار گماری نیروی انسانی

تعریف :  برنامه ریزی نیروی انسانی عبارت است از تعیین تعداد افرادی که درسالهای آینده برای تامین هدفهای سازمان باید انتخاب و آموزش داده شوند،ترفیع بگیرند و بازنشسته شوند. 

   شروع برنامه ریزی نیروی انسانی با تهیه نمودار سازمانی است که با توجه به نمودار سیر ترفیعات در سازمان ،آیین نامه استخدامی،برنامه های آموزشی ضمن خدمت و ... تهیه می گردد.(2)

  برای مشاهده به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:19 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

مهندسی مجدد چیست ؟

1-     مقدمه:

فرآيندها ، شريانهاي حياتي سازمانها به شمار مي روند. بنابراين نحوه جاري شدن آنها بطورمستقيم بر عملكرد سازمان مربوطه تاثيرگذارخواهد بود.

در دوره متغیر کنوني هيچ سازمانی نميتواند با فرايند هاي تجاري ثابت ، در این رقابت باقي بماند. لذا هرچند كه فرآيندها در ابتدا مناسب طراحي شده باشند ، فرایندها نيازمند آن هستند که مورد بازنگری و تغییر  قرارگيرند تا سازمان همچنان مزيت رقابتي خود راحفظ نمايد. از طرفی دیگر نیز سازمانها دريافته‌اند كه دیگر تغييرات تدريجي و سطحی راهگشاي مشكلات آنان نيست و براي بقاي سازمان لازم است تغييراتي به صورتي اساسي و زيربنايي در سازمان ايجاد شود . امروزه در سراسر دنيا هرگاه اصلاح يا بهبود عملكرد به صورت بنیادین مطرح مي گردد، مفهوم مهندسي مجدد  به عنوان یک تغییر انقلابی در ابتداي صف قرار مي گيرد.

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:16 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

برنامه ریزی شیفت در پرستاری

 

مقدمه:

 

 از نظر ماهلر mahler))مدیر سازمان بهداشت جهانی: نیروی انسانی پایه واساس نظام بهداشتی را تشکیل می دهد و اگرچنانچه طرح ها و برنامه های اموزش نیروی انسانی متناسب با نیازهای بهداشتی وشرایط اجتماعی کشور هر نباشد انها قادر نخواهند بود سطح سلامتی را در جوامع خود به حدي برسانند که مردم بتوانند از نظر اقتصادی واجتماعی زندگی مولدی داشته باشند.

یکی از وظایف مهم مدیران خدمات پرستاری پس از برنامه ریزی وسازماندهی ،تامین نیروی انسانی مناسب و به تعداد کافی  برای ارانع مراقبت های پرستاری 24 ساعته و در 365 روز سال می باشد.

برای دسترسی به چنین هدفی باید مدیران پرستاری دارای دانش و اطلاعات کافی باشند.(1)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:14 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

رهبری و مدیریت

غالباً دو اصطلاح " مدیریت " و "رهبری" را مترادف استعمال می کنند. در چارچوب مورد بحث، میان رهبری و مدیریت می توان تمایز قایل شد. به نظر می رسد که مدیریت با بعد هنجاری و رهبری با بعد شخصی پیوستگی دارد. مدیریت اساساً به اجرای خط مشی و تحقق هدفها توجه دارد، در حالی که رهبری به بررسی و بهبود هدفهای موجود علاقه نشان می دهد.مثلاً مدیر در مورد کارکنان در وهله ی اول به بهبود و پیشرفت شایستگیها و نگرشهای آنان علاقه مند است تا بدان وسیله هدفهای موجود، به طور اثربخش تحقق یابند.توجه رهبر در همین زمينه معطوف به اصلاح و تجدید نظر در هدفهاست به طوری که مقاصد سازمان برای اعضای آن معنا و مفهوم پیدا کند. مدیریت بیشتر به حال و اکنون توجه دارد در حالی که رهبری حال و آینده را در نظر گرفته به جریان تغییر برای ایجاد خط مشی ها و رویه های جدید سازمانی اعتنا می کند.

 برای مشاهده به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 1:1 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

انواع سبکهای رهبری

مقدمه

با وجود اینکه مدیریت در رهبری فرآیند مشابهی است که بطور کلی در هر ارگان و سازمان و گروهی راهبرد مشابهی دارد، اما ار لحاظ برخی ویژگیها تفاوتهایی بین انواع مدیریت می‌توان مشاهده کرد. روشن است با وجود اینکه همه مدیران امر رهبری و هدایت گروهی بزرگ یا کوچک را برای رسیدن به اهدافی معین بر عهده دارند، این روند را با شیوه‌های مختلفی ممکن است پیش ببرند که هر یک از این شیوه‌ها به عنوان یک سبک مدیریتی خاص طبقه بندی می‌شوند


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 0:59 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

رهبری خدمتگزار و تحول گرا

چكیده

این مقاله به بررسی دو سبک از سبکهای جدید رهبری یعنی سبک رهبری خدمتگزار و سبک رهبری تحولگرا، که می تواند به مدیران در اتخاذ سبک رهبری مناسب کمک کند، می پردازد. سبكهای رهبری خدمتگزار و تحول گرا كه از سبكهای نوین رهبری هستند، به دلیل ریشه و مبنای یكسان از شباهتهای زیادی برخوردارند كه این مقاله ضمن تبیین تعریف و بیان هر سبک، به بیان ویژگیهای این دوسبک می‌پردازد و در پایان، جهت درک بیشتر این دو سبک، به مقایسه این دوسبک می پردازد.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 0:58 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

رهبری جهت تغیییر

چكيده

در عصرحاضر روند تغييرات‌ و تنوع‌ِ ابزار مورد استفاده‌ در جريان‌ زندگي‌،هر روز بيشتر مي‌شود. سرعت‌ تغييرات‌ و دگرگوني‌ به حدي‌ است‌، كه‌ هيچ‌ يك‌ از افراد بشر حتي‌ در يك‌قرن‌ گذشته‌ پيش‌ بيني‌ چنين‌ تغييراتي‌ را نمي‌كرد. رقابت جهاني و تجارت رو به رشد جهاني در شرق و غرب ، در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ، فضايي به شدت ناپايدار براي تمام كسب و كارها ايجاد كرده است. رهبري سنتي در هزاره سوم ادامه حيات نخواهد يافت . اغلب اقدامات تغيير در عمل شكست خورده اند. تغيير استراتژي ها ، ساختارها و سيستم ها كافي نيست . بايد تفكري كه اين استراتژي ها و ساختارها را ايجاد مي كند ، تغيير داد. در اين مقاله كوشش شده است كه با استفاده از نظر صاحبنظران علم مديريت ، بحث رهبري تغيير مورد بررسي قرار گيرد».

 به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هفتم دی 1387ساعت 0:40 قبل از ظهر  توسط mmahbobinia  | 

مطالب قدیمی‌تر